"Onze adviseurs van Innovatie & Advies denken graag met u mee."

Bewuste doelen en slimme keuzes

De gemeentelijke uitdagingen op het gebied van huisvesting zijn divers en complex. Hoe verhouden de demografische, ruimtelijke en politieke ontwikkelingen zich tot de stenen en het budget? Hoe definieert u realistische termijndoelstellingen? En hoe gaat u die behalen? Onze adviseurs van Innovatie & Advies denken graag met u mee.

Risico Inventarisatie Gebouwen

Zo kan De Variabele bijvoorbeeld een Risico-inventarisatie Gebouwen voor u opstellen. Op wijk- of buurtniveau inventariseren we risico’s en assets zoals duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, asbest, leefbaarheid en andere. Samen met u bepalen we hiervan – op grond van uw strategische doelen – de wegingsfactoren. Zo komen we vervolgens tot een volgorde van prioriteiten: uw ranking van te ondernemen acties.

De Variabele helpt u ook met slimme, innovatieve concepten. Die helpen ú weer in het maken van uw afwegingen en keuzes:

  • Vastgoed Levensweg – Onze serious game die uw vastgoedbeheer nóg efficiënter maakt. Vastgoed Levensweg neemt u me op reis van de initiatiefase naar de definitiefase. Wat komt u onderweg allemaal tegen? Welke risico’s zijn er? En welke kansen? Spelenderwijs maakt u het projectplan dat naadloos aansluit bij uw doelstellingen. Vastgoed Levensweg.
  • SMILE – Een tactisch/operationeel hulpmiddel dat verbinding legt tussen de thema’s die van belang zijn bij grootschalige onderhouds- en investeringsprojecten: 1) Financiële Parameters 2) Technische Uitgangspunten 3) Aandachtspunt Bewoner 4) Duurzaamheid Principes. Met behulp van SMILE verbinden we deze thema’s en maken er communicerende vaten van. Welke invloed heeft het besluit van het ene gebied op de andere gebieden? U optimaliseert uw afwegingen maakt effectievere keuzes. Klik hier voor meer informatie: SMILE.

Project SMILE

Regio Utrecht

De Smalle Zijde 7E
3903 LL Veenendaal

Regio Nijmegen

Bemmelseweg 73
6662 PE Elst

Bachstraat 29
6521 EH Nijmegen

Regio Arnhem-Doetinchem

Marketing 45
6921 RE Duiven

Fabriekstraat 17B
7005 AP Doetinchem