Directiewissel
bij De Variabele

Vanaf 1 januari 2024 heeft De Variabele een nieuw directieteam.
Rolf Rüthers (Proceseigenaar Operatie), Wout Lamers (Proceseigenaar Markt & Relatie) en Erik Mulders (Proceseigenaar Bedrijfsvoering) nemen het stokje over van Ludwig Smits (Proceseigenaar Innovatie & Relatie), Bob Jacobs (Proceseigenaar Projecten en Service) en Joep Burghouts (Proceseigenaar Marktontwikkeling). De drie laatstgenoemden stappen per 1 januari 2024 officieel over naar de OMDUS Groep. Zij blijven bij De Variabele betrokken als ambassadeurs.

Eerder verder en nieuwe plannen

Het nieuwe directieteam wil graag op een laagdrempelige en transparante wijze De Variabele leiden en een waardige opvolging geven aan het ‘huis’ dat door het voormalige directieteam is achtergelaten.

Ook richt De Variabele zich de komende tijd op een gezonde groei van het bedrijf waarbij mensen plezierig laten wonen en werken centraal blijft staan. De nabije toekomst biedt verschillende kansen en uitdagingen. Het nieuwe directieteam speelt hierop in op een open en vernieuwende, maar ook mensgerichte manier. Ieder in zijn eigen rol.

OMDUS Groep

Met de OMDUS groep willen de aangesloten bedrijven landelijk (nog) meer impact maken bij het onderhouden en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De bedrijven die nu zijn aangesloten zijn: De Variabele, Caspar de Haan en United Legendz. Vanuit een landelijk dekkende organisatie blijven de aangesloten bedrijven regionaal actief met hun eigen mensen en voor hun eigen opdrachtgevers. Dichtbij en betrokken.