eerder verder volgens…

Joep Burghouts

Eerder verder is… altijd op zoek zijn

Eerder verder gaat over innovatie. Om te weten wáár innovaties plaatsvinden, gebruikt De Variabele een branche-overstijgende blik. Joep Burghouts, proceseigenaar Marktontwikkeling, ziet een tweeledige rol voor De Variabele.

Oorspronkelijk was de rol van De Variabele een uitvoerende. Al snel zagen we ambitie om werkzaamheden slimmer uit te voeren. Het resultaat: De Variabele denkt ook op tactisch niveau mee met opdrachtgevers bij langdurige projecten. “Nu willen we ook strategisch gezien gaan participeren”, aldus Joep. “Daarvoor moeten we bestuurlijk aanhaken bij onze belangrijkste opdrachtgevers.” Als voorbeeld neemt hij een woningcorporatie. “De corporatie heeft enerzijds te maken met haar bestaande portefeuille, anderzijds met demografische ontwikkelingen en veranderingen in de markt en woonbehoeften. Tegelijk heeft de woningcorporatie een ‘wensportefeuille’. Met de beschikbare middelen is dat vaak niet allemaal te financieren. Joep: “De Variabele zoekt naar concepten en oplossingen waarmee die doelen wél haalbaar worden. Op die manier helpen we onze opdrachtgevers eerder verder.”

“We willen daarom ook graag leren van andere sectoren, branches, onderwijs en instellingen. Ontwikkelingen en innovaties in de IT, technologie en data verbinden met onze vraagstukken en uitdagingen. In contact komen met vooruitdenkers vanuit deze sectoren inspireert ons. We zoeken deze contacten veelvuldig op en daarmee brengt marktontwikkeling ons en onze opdrachtgevers verder.”

eerder verder  volgens…