eerder verder volgens…

Wout Lamers

Wout Lamers werkt sinds 2021 bij De Variabele. Eerst als Vastgoedgids, nu als Proceseigenaar Markt & Relatie. Met zijn nuchterheid, bestuurskundige achtergrond én werkervaring in recruitment helpt hij graag klanten en bewoners verder. Belangrijk vindt hij het om dicht bij de klanten en de collega’s te blijven staan. Dit doet hij door mensen aan elkaar te verbinden en samenwerking op alle fronten te stimuleren. Dat lukt alleen als alle betrokken partijen in vertrouwen goed met elkaar samenwerken.

Proceseigenaar Markt & Relatie
Als proceseigenaar Markt & Relatie richt Wout zich onder andere op de aankomende verduurzamingsgolf en de beheersbaarheid van integraal vastgoedonderhoud. Hierbij streeft hij naar het realiseren van zo efficiëntere onderhouds- en vervangingscyclussen en toekomstige programma’s. Bijblijven op verduurzamingsinnovaties en die tijdig invoeren zijn daarbij van groot belang. Op een mensgerichte manier en met aandacht voor elkaar, zoekt hij samen met alle betrokkenen naar de beste toepassingen en oplossingen. Zo zorgen we dat iedereen tevreden is met het eindresultaat.

Samenwerken & verbinden
Om doelen te realiseren en op tijd in te spelen op uitdagingen die de markt, de klimaatverandering en verduurzaming met zich mee brengen is een goede samenwerking essentieel Daarbij kijkt hij graag naar het totale plaatje: wie hebben we waarvoor nodig en hoe gaan we dat doen zodat we een goed resultaat neerzetten waarbij iedereen zich prettig voelt?
“We willen graag de beste mensen aan ons binden en ook vasthouden om zo een gezonde groei van ons bedrijf te realiseren. Zonder ons regionale karakter uit het oog te verliezen. Dat is een mooie uitdaging.” aldus Wout Lamers.