Over Ons

Wij zijn De Variabele. Die naam zegt in één woord hoe we zijn. En wat we verstaan onder onze vastgoedservice. Corporaties, zorginstellingen, overheden en andere gebouweigenaren concentreren zich op hun kerntaken en bewegen zich naar wendbare, flexibele organisaties. Als De Variabele gaan we vernieuwend en klantgericht mee in deze beweging. Het is telkens weer verschillend waarvoor, in welke rol, waar en op welk moment u – als klant – ons wilt inzetten. Verandering is de enige constante. Voor u. Voor ons. Vandaar onze naam: De Variabele. Onze organisatie is erop ingericht om u onder alle omstandigheden, vanuit elk perspectief, vooruit te brengen met de best matchende vastgoedservice. Dat doen we in al onze verscheidenheid als één krachtig collectief. Met een herkenbare en bijzondere identiteit. Ondersteund en aangespoord door onze kernwaarden: loyaal, betrokken, vindingrijk, verbindend en (met) plezier.

 

Visie en missie

Visie

Het is onze taak en uitdaging om toekomstgericht in te spelen op de bewegingen in de markt. Om opdrachtgevers, bewoners en gebruikers op maat vooruit te brengen, verschuiven we onze focus van realiseren naar organiseren en faciliteren. Van capaciteitsaanbieder naar conceptoplosser. Naast de van ons bekende vakkundige uitvoering nemen we ook een meer adviserende en baanbrekende rol aan. Op basis van kennis, kwaliteit en communicatie.

Missie

We hebben respect voor de mens en zijn omgeving. Vandaag én morgen. Samen met onze opdrachtgevers en partners maken we die (bebouwde) omgeving mooier, leefbaarder en duurzamer.

Vastgoedservice

Van dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud tot planmatig onderhoud en investeringsprojecten. Van asbestsanering tot verduurzaming. Van klantencommunicatie tot vergunningstrajecten. Van innovatief tot monumentaal. Van strategisch advies tot vakkundige uitvoering. We hebben de specialisten en de ervaring in huis op alle disciplines. Samen bieden we het hele pakket. Alles kan, niets moet. Dat is prettig: we sluiten ons zó aan bij uw organisatie dat uw puzzel perfect in elkaar valt. Wat uw vraag ook is.

Klant en techniek

Hoeveel stenen u ook bezit: het zijn de bewoners en de gebruikers waarop u moet kunnen bouwen. Bij De Variabele krijgen klant en techniek daarom gelijkwaardige aandacht. Dat is bijzonder in een sector waarin de techniek doorgaans de boventoon voert. Bij ons staan de specialisten op het gebied van klant en techniek naast elkaar. Beide sporen lopen parallel aan elkaar. De experts uit beide secties trekken samen op. Delen hun kennis. Houden elkaar scherp. Techniek, planning en uitvoering zijn organisch verweven met informatie, communicatie en klantenondersteuning. Het grote toverwoord bij dit alles is maatwerk. Elk project en iedere bewoner of gebruiker vraagt om een eigen benadering. Daar steken we met ons team veel tijd en energie in. Dat is het dubbel en dwars waard. Want kijk: we zien dat op projecten meer draagvlak, betrokkenheid en sociale cohesie ontstaat. Dat is ons veel meer waard dan een hoog cijfer. En dat is het u vast en zeker ook.

Loyaal

De Variabele draagt loyaliteit hoog in het vaandel. Sterk commitment met onze klanten, hun doelen en hun projecten. We staren ons niet blind op de winst op korte termijn. Hoe is dat immers te rijmen met samen werken aan duurzaamheid? Oog voor de lange termijn, langdurige relaties, gezamenlijke waarde, dat is waar het om gaat. Daar is wederzijde loyaliteit voor nodig. Maar niet onvoorwaardelijk. Altijd oplettend. Assertief. Proactief. Elkaar gerust durven aan te spreken. We weten allemaal: van meegaand gedrag wordt niets en niemand beter.

Betrokken

Het woord ‘vastgoedservice’ zegt het al. We verlenen service. Dat kunnen we waarmaken omdat dienstbaarheid en betrokkenheid in ons karakter zit. Waaraan merkt u dat? Aan het feit dat we niet alleen doen wat u van ons vraagt. Maar dat we ook kijken naar de vraag achter uw vraag. Proactief meedenken. U merkt het aan onze inzet. Aan het feit dat we altijd dichtbij zijn. Letterlijk (fysiek) én figuurlijk. En ja, ook aan ons enthousiasme. Want het voelt goed om u met de best mogelijke aanpak en technieken te helpen uw doelen te bereiken.

Vindingrijk

De beste manier om klaar te zijn voor de toekomst? Die toekomst zelf vormgeven. Willen we u als opdrachtgever echt vooruit brengen, dan betekent dat per definitie dat we ons richten op verbetering en vernieuwing. Samen met onze partners bedenken en ontwikkelen we radicaal vernieuwende concepten. We brengen onderzoek, vernieuwingen en onze praktijkervaring bij elkaar. Daar gaan we scherpzinnig mee om. Origineel. Vernuftig. De resultaten? Technische innovaties, procesverbeteringen en (software)applicaties. Vernieuwingen die onszelf én de sector in staat stellen om vastgoed efficiënter naar een hoger plan te brengen en te verduurzamen.

Verbindend

De Variabele verbindt vandaag met morgen. Vergankelijkheid met duurzaamheid. Vragen met antwoorden. Veronderstellingen met feiten. Doordat we uit onze ervaringen data genereren die we vervolgens met elkaar verbinden. Soms ontstaan dan nieuwe inzichten, andere keren bevestigt het ons onderbuikgevoel. Boven alles verbinden we mensen met mensen. In ons werk hebben we te maken met relaties en samenwerkingsverbanden in diverse samenstellingen. Wij zien gelijkwaardigheid als de basis voor sterke verbindingen. Met begrip en respect voor elkaar. Denken en handelen in gezamenlijk belang. Van daaruit vaart geven. En meerwaarde creëren voor iedereen.

Plezier

We hebben plezier in ons werk. Hoe kan het ook anders. Wanneer je met een mooie club vakmensen de bebouwde omgeving mooier, leefbaarder en duurzamer mag maken. Met klanten die bij ons passen. Waarmee we ons verbonden voelen. En vice versa. Dat geeft aan beide kanten energie. Zo ervaren onze klanten dat ook. Samen optrekken naar een hoger niveau in vastgoedonderhoud. En daar met elkaar voldoening uit halen. Wie tekent daar niet voor?

Over wij

Wij, dat is veel meer dan de mensen die in dienst zijn bij De Variabele. In feite staat ‘wij’ voor ons gedachtegoed. U vindt het ook terug in het denken en doen van onze samenwerkingspartners. Met hen – net zoals met onze opdrachtgevers, de bewoners en de gebruikers – delen we onze expertise, inzichten en ervaringen. Andersom staan we ook open voor de ideeën en ervaringen van onze partners. Tussen al die denk- en werkkracht leggen we verbindingen. Zo ontstaat vruchtbare co-creatie. Op basis van onze 3 R’s: Richting (doelgerichte regie), Ruimte (voor beweging en creativiteit) en Respect (voor elk idee en iedere partner). Vanaf het moment dat we ons over uw uitvraag buigen zijn we één team. Dat is het wij van De Variabele.

Regio Utrecht

De Smalle Zijde 7E
3903 LL Veenendaal

Regio Nijmegen

Bemmelseweg 73
6662 PE Elst

Bachstraat 29
6521 EH Nijmegen

Regio Arnhem-Doetinchem

Marketing 47
6921 RE Duiven

Fabriekstraat 17B
7005 AP Doetinchem