2022: het jaar van

de gezondheid

 

‘De focus in de gezondheidszorg ligt veel bij het oplossen van de problemen. Juist de oorzaak aanpakken en preventief voor onszelf zorgen, zorgt dat we ziekte voorkomen’.

De gemiddelde leeftijd binnen De Variabele stijgt. Enerzijds doordat medewerkers langer door (moeten) werken, anderzijds door de vergrijzing binnen ons bedrijf. Dit is een fenomeen dat we binnen de gehele branche zien. Bijkomend probleem is dat er, door een tekort aan scholieren, onvoldoende jong talent is om de groep medewerkers die de komende jaren met pensioen gaat te vervangen. Voor De Variabele is het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.  We bedoelen hiermee het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.

Als De Variabele stimuleren we collega’s (meer) preventief bezig te zijn met gezondheid. Als werkgever hebben we een ondersteunende en stimulerende rol. 2022 hebben we daarom uitgeroepen tot het jaar van de gezondheid. Om het vertrekpunt voor dit jaar te bepalen, hebben de medewerkers de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst geeft inzicht in de inzetbaarheid en gezondheid, maar geeft ook tips waarmee de medewerkers direct aan de slag kunnen. Als werkgever hebben we een algemene terugkoppeling gekregen. Om de bevindingen om te zetten in concrete acties gaat de bedrijfsarts persoonlijk in gesprek met iedereen. De periode van onderzoek wordt afgerond met een webinar rondom gezondheid; het webinar is meteen de echte aftrap van het jaar van de gezondheid.