ER IS NIET ZOIETS ALS EEN PILLETJE VOOR GEZONDE WIJKEN

Wat we doen

We leveren de innovaties, inspiratie en daadkracht voor meer en toekomstvast woonplezier.

De Variabele brandt op een mengsel van creativiteit, betrokkenheid en stootkracht. We zijn nieuwsgierig naar hoe het anders kan, stropen onze mouwen op zodra plannen hun beslag moeten krijgen. Wat we concreet doen? Alles. We heten niet voor niks De Variabele. We denken graag met u mee over  strategisch vastgoedbeheer. En we verzorgen alles om uw woningen in een gezonde staat te brengen en te houden. Zowel eigenhandig als in samenwerking met partners en relaties.

Maar we hebben
er wél een recept voor

Maar we hebben
er wél een recept voor

Wat we doen

We leveren de innovaties, inspiratie en daadkracht voor meer en toekomstvast woonplezier.

De Variabele brandt op een mengsel van creativiteit, betrokkenheid en stootkracht. We zijn nieuwsgierig naar hoe het anders kan, stropen onze mouwen op zodra plannen hun beslag moeten krijgen. Wat we concreet doen? Alles. We heten niet voor niks De Variabele. We denken graag met u mee over  strategisch vastgoedbeheer. En we verzorgen alles om uw woningen in een gezonde staat te brengen en te houden. Zowel eigenhandig als in samenwerking met partners en relaties.

INNOVATIE

Als je blijft doen wat je altijd deed krijg je de resultaten die je al hebt. Maar we willen sneller, beter, efficiënter vooruit. Daarom staat de innovatie van technische oplossingen, processen en IT-applicaties  structureel op onze agenda. Innovaties als middel – niet als doel. Als instrument om corporaties eerder verder te brengen.

Renovatie

Zowel de schil als het interieur. Met slimme, vernieuwende producten en processen tillen we de technische kwaliteit naar een hoger niveau én verkorten we de doorlooptijd van renovaties. Minder hinder voor de bewoners dus. Sleutelwoorden zijn prefab bouwdelen, innovatieve BKT-oplossingen en logistieke inventiviteit.

VERDUURZAMEN

Verduurzamen is balanceren tussen klimaatopgave, business case en bewonerstevredenheid. Onze Circufair® tool helpt u passende strategische en budgettaire keuzes te maken. Voor de uitvoering hiervan putten we uit het complete verduurzamingsreservoir. Van voor-de-hand-liggend tot innovatief, van standaardconcepten tot maatwerk.

KLANTGESTUURD ONDERHOUD

De afdeling Service verzorgt de (intakes en) afhandeling van reparatieverzoeken, contract- en mutatieonderhoud. Onze servicepunten zijn altijd dichtbij. Onze allround serviceteams zijn goed op elkaar ingespeeld, snel, klantvriendelijk. Altijd bereikbaar: binnen én buiten kantooruren.

BEWONERSBEGELEIDING

Klant (lees: de bewoner) en Techniek (lees: het onderhoud) zijn bij De Variabele twee hecht samenwerkende disciplines. De één weet continu wat de ander gaat doen. Zo zorgen we voor de beste en meest persoonlijke bewonersbegeleiding. Daarbij zetten we vertrouwde gezichten in. En benutten we alle contactkansen en communicatiemiddelen.

GEVELONDERHOUD

In samenwerking met gespecialiseerde Coönderhoud-partners verzorgen we het totale gevelonderhoud. Onze vaste samenwerking zorgt onder meer voor goede (RGS) afstemming van de verschillende werkzaamheden aan een complex. Waar mogelijk bundelen we die. Zodat we kosten besparen en hinder voor de bewoners terugdringen.

TRANSFORMEREN

Als leegstaand vastgoed onverhuurbaar is doordat het niet meer aansluit bij de situatie en de behoeften in de markt, komen onze specialisten van Condiplan in beeld. Zij kunnen de transformatiemogelijkheden van het gebouw voor u in kaart brengen en hier een plan voor maken. Zo krijgt vastgoed weer waarde voor de markt én op de balans.