Caspar de Haan onderhoud &
renovatie breidt verder uit
met overname Rendon
Onderhoudsgroep

Caspar de Haan – Aart Fortanier – Tom Heintjes

Caspar de Haan, specialist in onderhoud en verduurzamen van vastgoed, neemt per 1 september 2022 branchegenoot Rendon Onderhoudsgroep over. Beide regionaal sterk verankerde familiebedrijven kunnen op deze manier nog beter inspelen op de steeds complexere en grotere marktvraag van relaties in het verder verduurzamen en onderhouden van hun vastgoed.

Door de verschillende specialismen van beide bedrijven te bundelen, kan aan opdrachtgevers een breder dienstenpakket worden aangeboden. Met de overname wordt ingespeeld op de groeiende behoefte aan goed opgeleide vakmensen in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. De twee organisaties blijven onder hun eigen management en naam opereren.

Vaklieden centraal
Caspar de Haan en Rendon zijn familiebedrijven die al generaties lang bestaan en die weten hoe je aan een solide toekomst bouwt. In de visie van beide organisaties staan mensen daarbij centraal. Cas de Haan, aandeelhouder van Caspar de Haan: “onze mensen staan voorop, mensen zijn onze succesfactor, zij zorgen ervoor dat onze klanten de best mogelijke dienstverlening ontvangen. Daarom hechten we grote waarde aan het doorlopend ontwikkelen van medewerkers. Een mooi voorbeeld hiervan is de Caspar de Haan Academy die we in 2017 hebben opgericht om alle medewerkers van de organisatie de kans te geven verder te groeien. De vaklieden kunnen zo in eigen huis hun kennis verbreden, het werk uitdagend houden en duurzaam inzetbaar blijven”.
“Een filosofie die naadloos aansluit bij de ‘blijvend leren’-visie van Rendon”, aldus algemeen directeur Tom Heintjes van Rendon. “Doordat onze professionele vakmensen waar nodig gebruik gaan maken van elkaars expertise kunnen beide organisaties juist in deze uitdagende arbeidsmarkt verder groeien”.

Inspelen op markt van de toekomst
Beide bedrijven bundelen hun kennis en ervaring om duurzaam door te groeien en nog beter in te spelen op de complexe marktvraag naar betaalbare verduurzaming van woningen en circulaire bouwstromen. Door de samenwerking ontstaat meer slagkracht op het gebied van innovatie, automatisering, werving van toptalenten en risicobeheersing. Beide organisaties brengen daarbij hun eigen specialismes in, een voorbeeld hiervan is de expertise op het gebied van betonherstel en van vloercoatings die door Rendon worden ingebracht.

Regionaal vullen beide bedrijven elkaar uitstekend aan. Caspar de Haan is vooral actief in Noord-Brabant en Limburg en Rendon in Noord-Brabant en de Randstad. Caspar de Haan en Rendon blijven onder hun eigen naam opereren. Relaties blijven contact houden met dezelfde medewerkers. De lijnen blijven kort en de drempels laag. De organisaties houden de wortels stevig in de verschillende regio’s en blijven zo letterlijk dichtbij hun klanten.

Landelijke partner in vastgoedverduurzaming
In mei van dit jaar is Caspar de Haan samengegaan met De Variabele. Ook een familiebedrijf en ook specialist in de onderhouds- en renovatiemarkt. De Variabele is met name actief in het midden en oosten van Nederland. Caspar de Haan en De Variabele zijn ook na het samengaan onder de eigen naam in de eigen regio’s blijven werken.

Met het samengaan van Caspar de Haan en De Variabele en de overname van Rendon is een leidende partij ontstaan in de Nederlandse vastgoed onderhoudsmarkt met ruim 800 medewerkers en een omzet van ruim € 180 miljoen. De combinatie heeft de ambitie om uit te groeien tot een landelijke speler in vastgoedverduurzaming. Met de komst van Rendon wordt haar geografische positie nu verder versterkt.

Met het aansluiten bij Caspar de Haan neemt Rendon na 26 jaar samenwerking afscheid van de VADO-familie. VADO heeft zorgvuldig nagedacht over de verkoop van Rendon. VADO heeft de afgelopen jaren haar focus in haar investeringen meer gericht op bedrijven in de Metaal & Kunststof en Machine- & Apparatenbouw. Deze passen beter in haar investeringsstrategie. De bedrijven in die segmenten binnen VADO hebben veel met elkaar gemeen en versterken elkaar vaak ook onderling.

Voor de lange termijn-waardecreatie van Rendon is samenwerking met Caspar de Haan en De Variabele meer voor de hand liggend en schept het kansen voor een gezonde verdere ontwikkeling van Rendon.

Over Caspar de Haan
Caspar de Haan, sinds 1749, is een onderhouds- en renovatiebedrijf met 450 medewerkers en vestigingen in Eindhoven, Raamsdonksveer, Den Bosch, Venlo, Tilburg en Deurne. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de verduurzaming, transformatie en het onderhouden van de bestaande bouw. Caspar de Haan werkt vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen.
Meer informatie: www.caspardehaan.nl

Over Rendon
Rendon Onderhoudsgroep is een bouwkundige onderhouds-en renovatiespecialist met een brede dienstverlening op het gebied van duurzame renovatie en herbestemming, dagelijks onderhoud, gevelrenovatie, betonrenovatie en schilderwerk. Verder hoort ook specialistisch onderhoud, inspectie en bouwkundig advies tot de dienstverlening.
Op elke vraag over onderhoud aan de binnen-en buitenzijde van gebouwen heeft Rendon een antwoord: van klein bouwkundig onderhoud tot de complete energetische renovatie van woningen, wijken en flatgebouwen, maar ook gevelrenovatie voor kantoorpanden, vloercoating van parkeergarages en brandveiligheid van overheids-en onderwijsinstellingen.
Rendon is opgericht in 1964 en sinds 1996 onderdeel van VADO. De oorsprong van deze onderhouds-en renovatiespecialist ligt bij vijf specialistische bedrijven die vanaf 1997 intensief samenwerken en sinds 2009 zijn verenigd in de landelijk opererende Rendon Onderhoudsgroep. Bij Rendon werken 134 medewerkers vanuit de locaties in Arkel, Voorburg, Haarlem en Eindhoven. Meer informatie: www.rendon.nl

Over VADO
VADO Beheer is één van de investeringsmaatschappijen van de familie Van Doorne, opgericht na de verkoop van de DAF-bedrijven. VADO investeert in bedrijven in de (maak)industrie die met hun innovatieve oplossingen toegevoegde waarde leveren aan mens en maatschappij. VADO is een langetermijninvesteerder die het management van haar portfoliobedrijven maximale ruimte biedt om te kunnen ondernemen en hun bedrijven te laten groeien.
VADO zoekt voortdurend naar investeringsmogelijkheden in Nederland en België. Naar veelbelovende bedrijven die passen in de portfolioclusters Toeleverbedrijven Metaal en Kunststof, Machine- en Apparatenbouw en Specialistische bedrijven. VADO is van oudsher aandeelhouder in MCB (Metaal Compagnie Brabant) en heeft momenteel meer dan 20 bedrijven in haar portefeuille.
Meer informatie: www.vado.nl