unieke samenwerking Oosterpoort,

Klokgroep en De Variabele

verlengd en verder uitgebreid

Maandag 31 januari is er een nieuwe, grote stap gezet in de samenwerking tussen woningcorporatie Oosterpoort, KlokGroep en De Variabele. De ketensamenwerking is verlengd en verder uitgebreid. Hiervoor ondertekenden Kees van Kampen (Oosterpoort), Ton van de Klok (KlokGroep) en Joep Burghouts (De Variabele) de samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar. “Deze verlenging is het bewijs dat we samen op de goede weg zijn. Alle partijen hebben de meerwaarde van de samenwerking in de afgelopen jaren gezien en willen deze graag intensiveren”, aldus Kees van Kampen, directeur-bestuurder van Oosterpoort. “Uiteraard zijn er ook nog onderdelen waarop we kunnen en moeten verbeteren. Hiervoor hebben we in deze overeenkomst ontwikkellijnen opgenomen die gaan helpen om de gezamenlijke doelen te behalen.”

“In 2012 heeft Oosterpoort gekozen voor ketensamenwerking, vanuit de overtuiging dat samenwerken met de markt leidt tot minder kwetsbaarheid, risicobeperking en betere resultaten dan op de traditionele inkoopwijze”, vervolgt Van Kampen. “En het is nog leuker ook”, zegt Joep Burghouts, directeur bij De Variabele. “De werkwijze met strategische partners was de afgelopen jaren al uniek: al het vastgoedonderhoud, zoals dagelijks onderhoud, mutatie-onderhoud, planmatig onderhoud, energetische verbetering en groot onderhoud zijn vanuit meerjarenonderhouds- en -investeringsplannen en portefeuillestrategie opgepakt door KlokGroep en De Variabele.” Ton van de Klok vult aan: “Binnen de ketensamenwerking hebben we eerder al renovaties en transformaties gerealiseerd en in de aankomende jaren voegen we daar ook sloop en nieuwbouw aan toe. De keten wordt daarmee in zijn geheel benut.”

 De komende vier jaar zetten de partijen er samen weer de schouders onder om meerwaarde te realiseren voor de huurders van Oosterpoort. Van Kampen: “Door als één team te werken benutten we elkaars kennis en ervaring. Zo komen we samen tot de goede ingrepen voor het vastgoedbezit op het juiste moment, met als doel dat dit loont voor alle partijen en zeker voor de huurders.”