eerder verder met…

Rolf Rüthers

Rolf Rüthers is geboren en getogen in de Achterhoek en heeft een Bouwkundige en Bedrijfskundige achtergrond. Hij komt uit een klein ondernemers gezin en ondernemen zit echt in zijn bloed. Hij houdt van dynamiek, uitdagingen en mensen. In 2016 begon hij bij De Variabele. Hij is mede verantwoordelijk voor de opbouw van 5 de servicelocaties die De Variabele nu heeft. Uitdagingen gaat hij niet uit de weg en een halfleeg glas kent hij niet. Hij denkt graag in oplossingen en daagt anderen ook uit dit te doen. Veel energie krijg hij van, zoals hij het zelf zegt “samen ontwikkelen, excelleren, ondernemen en het beste in mensen boven halen”.

Proceseigenaar Operatie

In zijn rol als Proceseigenaar Operatie staan verbinden, vindingrijkheid en ‘respect voor elkaar’ centraal. Dit geldt voor zowel collega’s, opdrachtgevers en partners. Dan creëer je vertrouwen en kom je samen tot de beste en meest efficiënte oplossingen. Door met alle betrokkenen binnen het operationele proces kritisch naar de toekomst te kijken en de processen daarop in te richten, kunnen we straks als Vastgoedonderhoudsbedrijf met alle mogelijke scenario’s uit de voeten. Daarbij zoekt Rolf altijd naar een gezonde balans tussen menselijkheid en resultaten.

Samenwerken & verbinden

Het is mogelijk om de opgaves op het gebied van onderhoud en verduurzaming efficiënt en op tijd te realiseren, als we op tijd met opdrachtgevers in gesprek gaan. Daarbij is het belangrijk dat we elkaars belangen en doelen helder te hebben. Dit kan natuurlijk niet alleen aan de overlegtafel. Daar heb je mensen en middelen voor nodig. Goede mensen binnen halen en binnen houden vraagt ook dat je als je als bedrijf investeert in aandacht voor elkaar, goede coaching en opleidingen voor medewerkers.

Volgens Rolf Rüthers liggen de kansen en uitdagingen voor De Variabele de komende tijd vooral bij de waarborging van de personeelscapaciteit en de verduurzaming van woningen. Door in gesprek met elkaar te gaan en te leren van elkaar kunnen we door ontwikkelen richting de toekomst. Omdat we geen glazen bol hebben waarmee we de toekomst kunnen voorspellen, willen we ons bedrijf zo inrichten dat we met verschillende scenario’s uit de voeten kunnen. Met de juiste mensen, middelen en ruimte.

eerder verder  volgens…