flex-go

Op 1 maart 2021 is het project Flex-GO gestart. Tijdens het project ontwikkelen we een innovatief en toekomstbestendig energieconcept voor de bestaande bouw en demonstreren we dit in de praktijk. Het project draagt bij aan de transitie naar aardgasvrij wonen. De samenwerkende partijen kregen voor hun plan een subsidie van ongeveer € 1,3 miljoen toegekend uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

In het project Flex-GO is sprake van een multidisciplinaire samenwerking met onze partners  Elektrotechnisch bedrijf Ventimon, Hefas Brandbeveiliging, Installatiebedrijf De Leeuw, Universiteit Twente, Waardwonen en Zebra. Samen ontwikkelen we een integraal en flexibel concept voor een aardgasvrije gebouwde omgeving. Centraal staat slimme, lokale opwekking en uitwisseling van energie. Onderdeel van het concept is de ontwikkeling van een financieringsmodel. De flexibiliteit van het concept zorgt ervoor dat er per situatie altijd een passende oplossing wordt aangeboden. Het project levert significante CO2-reductie op door elektrificatie, opwekking en de transitie naar een aardgasvrije woning.

De komende tijd werken we het concept verder uit en gaan we het concept op kleine schaal testen. In maart 2022 wordt aan de hand van deze resultaten besloten of we verder kunnen. Bij een go wordt het concept in bestaande woningen getest, met als doel om in juni 2023 de businesscase af te ronden.

Voor vragen over dit project neemt u contact op met Ingrid Pierik, 06 – 58 96 34 96