jong talent:

de schildersvakopleiding

 

De Variabele is zich bewust van het nut van opleiden en zorgt voor een compleet personeelsbestand. We vullen uitstroom aan met gemotiveerde nieuwe leerlingen. Binnen de organisatie zijn we bezig met het opleiden en begeleiden van deze nieuwe instroom. En is nauw contact met het ROC en de Schildersvakopleiding Nijmegen over de voortgang van de opleiding. Er is een duidelijke afstemming in de begeleiding en er wordt regelmatig een evaluatie gedaan met de leerling.

Jonge schilders melden zij zich aan bij het ROC en de Schildersvakopleiding Nijmegen. Samen met het opleidingsinstituut gaat de leerling op zoek naar een passend opleidingsbedrijf. Die draagt zorg voor de praktijkervaring. De Variabele is één van de leerbedrijven waar het ROC en de Schildersvakopleiding Nijmegen nauw mee samen werken. Gezamenlijk proberen we te voldoen aan de vraag naar gemotiveerde vakmensen die voorzien zijn van een gedegen opleiding.

Op deze manier is er een duidelijke koppeling tussen opleiding en bedrijfsleven.  Leerlingen worden aangestuurd in zowel een schoolse omgeving als in de beroepspraktijk. De Variabele neemt hierin een duidelijke rol als leerbedrijf om zich zo klaar te stomen voor de toekomst samen met het ROC en de Schildersvakopleiding. Ook de ouders betrekken we hierbij. We laten hen in de vorm van ouderavonden meekijken en praten over de opleiding van hun kinderen. Want betrokken ouders zijn meer gemotiveerde ouders.