LUDWIG SMITS: BIJZONDER LID

VAN VERDIENSTE VAN ONDERHOUDNL

Tijdens de afsluiting van de digitale Algemene ledenvergadering van OnderhoudNL vroeg voorzitter Henk den Boer de aandacht voor de verdiensten van een, zoals hij dat noemde, ‘grote’ collega: Ludwig Smits. Ludwig heeft de afgelopen 15 jaar bij OnderhoudNL, en voorganger FOSAG, een zeer belangrijke functie bekleed voor de vereniging en bedrijfstak. Henk van Boer noemde een aantal functies die Ludwig heeft bekleed:

  • Commissaris Schilder^scool
  • Voorzitter OnderhoudNL Restauratieschilders
  • Voorzitter OnderhoudNL Vastgoed
  • Voorzitter OnderhoudNL Totaal
  • Bestuurslid Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeher
  • Bestuurslid en penningmeester OnderhoudNL Hoofdbestuur
  • Bestuurslid Stichting Bedrijfstakheffing
  • Lid cao-arbeidsvoorwaardencommissie
  • Lid cao-onderhandelingsdelegatie.

Nu Ludwig is vertrokken uit het bestuur, heeft de vereniging hem bedankt voor zijn jarenlange inzet. Voorzitter Henk den Boer benoemde Ludwig officieel tot Bijzonder Lid van Verdienste van OnderhoudNL en speldde hem virtueel de bijbehorende gouden speld op.

Een eer om de bedrijfstak te vertegenwoordigen
Ludwig Smits: “Als je deze functies voorbij hoort komen, kan je natuurlijk denken “wat is die man gek geweest”, maar ik vind zelf van niet. Ik houd graag een pleidooi voor nieuwe aankomende bestuurders. Als OnderhoudNL iets te doen heeft en je hebt de tijd en mogelijkheden: ga ervoor! Ik zie steeds meer jonge ondernemers die een bestuursfunctie bekleden en echt iets kunnen betekenen voor de bedrijfstak. Ik heb er altijd veel plezier aan beleefd en je merkt dat je in al die jaren veel kennis hebt opgedaan en veel wijzer bent geworden dan je al was. Bedankt voor de eer om de bedrijfstak te mogen vertegenwoordigen. Ik heb het met veel plezier gedaan!”