Trede 3 van de
Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO)

De Variabele bereikte eind 2023 Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn we trots op! PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. We willen meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen.

Uit de toetsing blijkt dat onze vestigingen in Doetinchem, Elst, Nijmegen (inclusief Jacobs Milieutechniek) en Veenendaal op een goede manier werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee meer dan gemiddeld sociaal inclusief ondernemen. Al meerdere jaren ondersteunen wij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en bieden we hen een plek binnen ons bedrijf. We kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij bedrijven met een sociale werkvoorziening en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.