reactie de variabele
op bericht Veenvesters

De Variabele heeft enkele weken geleden van Veenvesters vernomen dat er signalen waren van onregelmatigheden in de facturatie. Veenvesters heeft door Hoffmann Bedrijfsrecherche onderzoek laten uitvoeren waar De Variabele haar volledige medewerking aan heeft verleend. Uit dat onderzoek zou helaas blijken dat onregelmatigheden in de facturatie zijn geconstateerd aan woningcorporatie Veenvesters voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door De Variabele regio Utrecht (vestiging Veenendaal). De directie van De Variabele neemt dit geval zeer hoog op. De Variabele stelt de relevante feiten en omstandigheden vast en verifieert die. Ook zal De Variabele daar waar dat aan de orde is, de geleden schade op korte termijn in kaart brengen en haar verantwoordelijkheid nemen. Dat heeft zij ook besproken en afgesproken met Veenvesters.

Rolf Rüthers, algemeen directeur van De Variabele is aangedaan door de ontwikkelingen en signalen: “Het werk van De Variabele kenmerkt zich door de persoonlijke vakkundige aanpak van onze mensen en het vertrouwen dat opdrachtgevers in ons schenken. Onregelmatigheden zijn daarmee op geen enkele wijze te verenigen. Wij veroordelen dat ten zeerste, stellen zorgvuldig de relevante feiten en omstandigheden vast, acteren daarop en zullen er alles aan doen om het vertrouwen bij Veenvesters te herstellen”.

Aanvulling d.d. 27 februari 2024

Woensdag 14 februari maakte De Variabele haar reactie bekend op mogelijke onjuistheden in de facturatie aan woningcorporatie Veenvesters. Wij hechten groot belang aan het zorgvuldig vaststellen van de feiten en omstandigheden. Daarom stellen we zelf een onderzoek in dat we door een onafhankelijk extern bureau laten uitvoeren. Dat onderzoek zal naar verwachting enkele weken duren. Wanneer het onderzoek is afgerond zal De Variabele, voor zover mogelijk, een terugkoppeling geven aan haar opdrachtgevers en partners.

Aanvulling d.d. 10 april 2024

Inmiddels is extern onderzoeksbureau Kroll gestart met een onafhankelijk onderzoek, waarbij wordt gekeken naar eventuele signalen ten aanzien van en impact op servicecontracten met onze andere opdrachtgevers. Er zijn nu geen signalen dat er mogelijke afwijkingen zouden zijn bij andere werkzaamheden dus spitst het onderzoek zich toe op servicewerkzaamheden en -contracten. Dit onderzoek duurt naar verwachting nog enkele weken. Zodra het onderzoek is afgerond, zullen we onze opdrachtgevers, partners en andere belanghebbenden informeren waar mogelijk. We geven onze opdrachtgevers indien gewenst samen met Kroll toelichting op het onderzoek.

Ook zijn we in overleg met woningcorporatie Veenvesters om te komen tot een zorgvuldige afwikkeling van eventuele afwijkingen.