cirkelregio de achterhoek

De Variabele deed in 2022 mee aan een onderzoek naar het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven. Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2022 blijkt dat de klimaatambities van het bedrijfsleven toenemen ondanks een blijvende focus op economische doelen. In de Nederlandse Innovatie Monitor 2022 gaven ruim 700 leidinggevenden uit het Nederlandse bedrijfsleven inzicht in de stand van zaken op het gebied van innovatie in hun organisatie. Dit jaar stonden thema’s zoals de duurzaamheidstransitie, het Nederlandse ondernemingsklimaat en de oorlog in Oekraïne centraal.

Vormen van innovatie
Onderstaande figuren tonen de verdeling van de scores op vier gemeten vormen van innovatie. De horizontale as (‘Schaalscore’) vertegenwoordigt de behaalde score, waarbij ‘1’ staat voor de laagst haalbare waarde en ‘7’ voor de hoogst haalbare waarde. De verticale as (‘Aantal respondenten’) vertegenwoordigt het aantal organisaties dat deze score heeft behaald. De verticale stippellijn geeft de door De Variabele behaalde score weer. De verticale doorgetrokken lijn betreft het gemiddelde in de door u geselecteerde sector.

De vier geselecteerde innovatievormen zijn als volgt gedefinieerd:

  1. Exploitatieve innovatie is erop gericht om bestaande markten en consumenten beter te bedienen.
  2. Exploratieve innovatie is erop gericht om nieuwe markten en consumenten te bedienen met fundamenteel nieuwe technologie.
  3. Managementinnovatie is gericht op de implementatie van nieuwe vormen van managen, organiseren en werken.
  4. Bedrijfsprestaties is gericht op de prestaties van de eigen organisatie én deze prestaties ten opzichte van concurrenten en het recente verleden.

 

Toekomstbestendigheid vaardigheden medewerkers
De arbeidsmarkt verandert de komende jaren drastisch mede doordat er in de toekomst nieuwe vaardigheden vereist zijn. Leidinggevenden is gevraagd in hoeverre de medewerkers de kennistransitie kunnen bijhouden. Dit is ingedeeld in drie groepen:

  1. Medewerkers die nu al over de in 2030 benodigde vaardigheden beschikken.
  2. Medewerkers die daar met training en opleiding over kunnen gaan beschikken.
  3. Medewerkers die daar weinig kans op maken.

De resultaten per sector zijn gewogen naar het aantal medewerkers binnen de organisatie.

Omzet uit (fundamenteel) nieuwe producten en diensten
Ten slotte is gevraagd welk percentage van de omzet de afgelopen drie jaar voortkomt uit (fundamenteel nieuwe) producten en/of diensten. Onderstaand figuur toont het door De Variabele gegeven antwoord, en het sectorgemiddelde.