persbericht:
Samen over grenzen

 

Persbericht Nijmegen, 21 april 2021

Samen over grenzen

Een verhaal over samenwerken aan de toekomst van vastgoedonderhoud.

Onder de titel ‘Samen over grenzen’ presenteren woningcorporatie Talis en haar vier RGS-ketenpartners op 21 april een verhaal over hun samenwerking. Een verhaal over de gezamenlijk weg die zij afleggen, met de bijbehorende achtergronden, uitdagingen en kansen.

Ondertitel van het verslag is ‘Talis op weg naar RGS Vastgoedmanager’. Bij de start van de samenwerking in 2017 was de stip op de horizon dat Talis in 2022 wilde werken met haar partners in de rol van Vastgoedmanager zoals beschreven in het boek ‘De Vastgoedfunctie ontrafeld’ van Olaf Piekhaar. In deze rol concentreert Talis zich steeds meer op het portefeuille- en complexmanagement. Voor de meeste operationele onderhoudstaken nemen haar RGS-partners hun verantwoordelijkheid.

Essentiële thema’s
In ‘Samen over grenzen’ komen thema’s voorbij zoals een gezamenlijke visie, de organisatiestructuur, de identiteitbewaking van de corporatie, de samenwerkingscultuur en de inzet op innovatie. Joep Burghouts, mede-eigenaar van De Variabele, één van de vier partners: “Het invoeren van RGS vraagt veel van Talis en haar ketenpartners. Van veranderingen in ‘harde’ procedures, werkprocessen en contracten tot ‘zachte’ aanpassingen op het gebied van communicatie, openheid en vertrouwen. Dat laatste is ook te definiëren als cultuur. En niet alleen de RGS-partners, ook de ketenpartners moeten mee in de RGS-cultuur. Dat bereik je door gelijkwaardig samen te werken.”

Informeren en laden met energie
Nu, vier jaar na de officiële start van de samenwerking waarbij Talis en haar partners Quadrant, Ariëns Vastgoedonderhoud, Talen Vastgoedonderhoud en De Variabele flinke stappen hebben gezet, werd het tijd voor een overzichtelijk verslag van deze samenwerking. Ron van de Molengraft, manager Vastgoed van Talis: “Alle betrokken partijen zijn intensief bezig met RGS en richten zich vooral op de nog te maken stappen en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Hierdoor raken de successen die inmiddels samen zijn behaald al gauw op de achtergrond. Maar juist even stil staan bij wat we al gedaan en bereikt hebben, geeft energie om er vol tegenaan te blijven gaan en de volgende stappen te zetten. Daarnaast is zo’n verslag een praktische tool voor mensen die nieuw instromen. Je raakt makkelijker ingevoerd in de geschiedenis, de doelen, de stand van zaken en de cultuur van de samenwerking.”

Samen in beweging
Om het verhaal in de juiste context te plaatsen blikken de deelnemers in het verslag ook kort terug op de jaren vóór 2017. “We zijn gestart, ver voor 2017, zonder concreet einddoel, maar vanuit het geloof dat we alleen slimmer kunnen samenwerken door samen in beweging te komen én in beweging te blijven. Om samen te leren en continu te verbeteren. RGS is geen doel op zich. Het is een middel om samen de huurders zo goed mogelijk te bedienen en kosten te verlagen”, legt Ronald Leushuis, bestuurder van Talis, uit.

Vanuit de gedachte, samen leren en kennis en ervaringen delen, verwachten Talis en haar ketenpartners dat dit verslag collega-corporaties en onderhoudsbedrijven kan ondersteunen en inspireren in het resultaatgericht samenwerken. Het verslag ‘Samen over grenzen’ is hier te lezen.