WEBINAR

RGS-Diagnose
2 november 2021

Eén van de meest genoemde doelen een Resultaat Gerichte Samenwerking (RGS) is de beheersbaarheid van kosten. Het aantonen van een verlaging in onderhoudskosten door RGS vraagt om een duidelijke demarcatie van kostensoorten.

Om de woningen te verbeteren en aan de huidige eisen te laten voldoen, worden er onderdelen toegevoegd. Onderdelen die in veel gevallen voor extra (planmatig) onderhoud zorgen. Deze extra kosten zijn niet toe te schrijven aan de bestaande onderhoudsvormen.

Deze stijging is wel toe te schrijven aan kwalitatief hoogwaardigere woonproducten. Daarom is het van belang om een duidelijke demarcatie van kostensoorten en de gevolgen van kwaliteitsverbetering goed in beeld te brengen.

Daarvoor ontwikkelden we de RGS-Diagnose. Een methodiek om de kostenontwikkeling van RGS wél rationeel en helder in beeld te brengen. De methode bestaat uit twee onderdelen: 1) Het afbakenen van de complexen en werkzaamheden, en 2) Het monitoren en beoordelen van de onderhoudsprestaties.

Vragen of aanvullende informatie? Neem contact op met onze contactpersonen.