WEBINAR

Van trends tot uitvoering
21 juni 2022

In dit webinar besteden we aandacht aan een van de RGS-doelen: zekerheid van kwalitatieve capaciteit in uitvoering. We hebben te maken met diverse trends die de balans tussen de marktvraag en de marktcapaciteit onder druk zet. Hoe zorg je er als opdrachtgever en als keten voor dat je nu en in de toekomst zekerheid van kwalitatieve capaciteit in uitvoering hebt? Anders gezegd: “hoe komen we van trends tot uitvoering?”.

Na een korte uiteenzetting van de huidige trends en ontwikkelingen in de markt, geven Frits Isenbügel (Talis), Rolf Rüthers (De Variabele) en Bas van Deinsen (Weijerseikhout) toelichting op de belangen en doelen voor de betreffende organisaties.

Aansluitend wordt het gesprek gevoerd over hoe die belangen zich tot elkaar verhouden en welke invloed de trends en ontwikkelingen hierop hebben.

Vragen of aanvullende informatie? Neem contact op met onze contactpersonen.