Veiligheidscampagne
ASBEST eerder verder

Asbest, een groot veiligheidsrisico in het onderhoud. Onderhoud, waar we ons als De Variabele dagelijks met ruim 300 betrokken medewerkers voor inzetten. Om er samen, met nog eens een veelvoud aan partners, voor te zorgen dat bewoners goed, comfortabel en vooral veilig kunnen wonen. Daarom informeren we u graag over onze veiligheidscampagne ASBEST eerder verder.

Om het risico Asbest nog beter onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers en partners zijn we in december 2022 een veiligheidscampagne gestart met het thema ASBEST eerder verder. Hierbij hebben we ons werkproces aangescherpt op signalering en acties in de voorbereiding en uitvoering van onze projecten. Veel van onze medewerkers volgen aanvullende trainingen om kennis over en (be)handelen van asbest(verdacht) materiaal te verbeteren. Hierbij ondersteunen de asbestinventarisatiebedrijven en Jacobs Milieutechniek ons in de dagelijkse gang van zaken.

Zorgvuldigheid en veiligheid voor alles!

Korte lijnen, snel en pro-actief handelen zijn en blijven voor ons belangrijk. Op die manier bieden we onze diensten en service aan bij klanten. Wanneer we hierbij in aanraking komen met asbest gaan zorgvuldigheid en veiligheid altijd voor. Alleen op die manier borgen we de veiligheid van bewoners en onze medewerkers. En dat is ook de instructie die ons proces meegeeft. We realiseren ons dat dit af en toe ten koste gaat van schakelsnelheid en doorlooptijden. Hiervoor vragen we uw begrip en medewerking.
 
Samen naar draagvlak en veilig werken
Met goede gezamenlijke voorbereiding en de projectdossiers op orde beperken we eventueel oponthoud tot een minimum. We gaan veilig aan de slag en brengen eventuele verassingen vooraf in beeld. Om die reden betrekken we ook onze opdrachtgevers en partners bij deze campagne. We delen de campagneposter en de checklijsten die we vanaf 1 februari in ons proces gebruiken met u. Ook nodigen we u graag uit om met onze vastgoedgidsen over deze campagne in gesprek te gaan. Samen is het makkelijker om risico’s tijdig in beeld te brengen en de aanpak te verbeteren.
Vragen en informatie
Voor inhoudelijke informatie of vragen over deze campagne staan onze Expert Veiligheid, Richard Vink en Expert Proces, Helmy van der Werf u graag te woord. Zij zijn bereikbaar op 0800-7107. We stellen de documenten in de bijlage graag beschikbaar om begrip en draagvlak nog verder te vergroten.